แม่แบบ:บทความประเทศอินเดีย

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดีย เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศอินเดียตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ