แม่แบบ:บทความเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะ เพื่อจัดระดับบทความทางเกมกระดานและเกมที่เล่นอยู่บนโต๊ะตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ