เกมกระดาน คือเกมที่ต้องใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมากวางไว้บนพื้นที่เล่น เคลื่อนที่หรือหยิบออกจากพื้นที่เล่น พื้นที่เล่นเปรียบได้กับ "กระดาน" ซึ่งจะมีพื้นผิวหรือรูปภาพเฉพาะสำหรับเกมนั้น ๆ เกมกระดานอาจเป็นเกมที่ใช้ความสามารถในเชิงกลยุทธ์หรือใช้โชคหรือดวงเป็นส่วนประกอบก็ได้

กล่องเกมกระดานสมัยใหม่
หมากฮอสสามแถว

จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า วัฒนธรรมการเล่นเกมกระดานมีมาแล้วตั้งแต่อย่างน้อยสามพันปีก่อนคริสตกาล โดยมีการเล่นเกมกระดานในอียิปต์โบราณและในอารยธรรมแถบเมโสโปเตเมีย[1]

เกมกระดานที่เล่นกันในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็นเกมกระดานดั้งเดิม ที่มีการเล่นสืบเนื่องกันมาโดยไม่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบแล้ว เช่น หมากรุก หมากล้อม หมากฮอส แบ็กแกมมอน เกมบิงโก BINGO เป็นต้น และเกมกระดานที่ทราบผู้คิดค้นชัดเจนและได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เช่น เกมเศรษฐี[2]

อ้างอิง แก้

  1. Crist, Walter; Vaturi, Anne (2014). "Board games in antiquity". Encyclopaedia of the history of science, technology, and medicine in non-Western cultures. Springer, Dordrecht. doi:10.1007/978-94-007-3934-5_9836-1.
  2. Parlett, David (1999). Oxford history of board games. Oxford University Press. pp. 5–6. ISBN 978-0192129987.

ดูเพิ่ม แก้

หนังสืออ่านเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • Board Games ที่เว็บไซต์ Curlie
  • International Society for Board Game Studies
  • เกมกระดาน
  • BoardGameGeek