แม่แบบ:บทความประเทศโปแลนด์

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโปแลนด์ เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศโปแลนด์ตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ