แม่แบบ:บทความประเทศโปแลนด์

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโปแลนด์ เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศโปแลนด์ตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ