วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความแอลจีบีทีศึกษา

บทความแอลจีบีทีศึกษา ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 1 1
บทความคุณภาพ คุณภาพ 0 0
ดี 2 2
พอใช้ 16 16
โครง 21 21
รายชื่อ 2 2
จัดระดับแล้ว 42 42
ยังไม่ได้จัดระดับ 34 34
ทั้งหมด 76 76