แม่แบบ:บทความอาวุธปืน

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน เพื่อจัดระดับบทความทางอาวุธปืนตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ