แม่แบบ:บทความอาวุธปืน

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน เพื่อจัดระดับบทความทางอาวุธปืนตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ