แม่แบบ:บทความพิพิธภัณฑ์

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดระดับบทความทางพิพิธภัณฑ์ตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ