แม่แบบ:บทความพิพิธภัณฑ์

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดระดับบทความทางพิพิธภัณฑ์ตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ