แม่แบบ:บทความถ้ำ

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับถ้ำ เพื่อจัดระดับบทความทางถ้ำตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ