วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสหรัฐอเมริกา

บทความสหรัฐอเมริกา ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 3 3
บทความคุณภาพ คุณภาพ 4 4
ดี 18 18
พอใช้ 62 62
โครง 270 270
รายชื่อ 9 9
จัดระดับแล้ว 366 366
ยังไม่ได้จัดระดับ 171 171
ทั้งหมด 537 537