แม่แบบ:บทความสหรัฐอเมริกา

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดระดับบทความทางสหรัฐอเมริกาตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ