วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศอังกฤษ

บทความประเทศอังกฤษ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 0 0
บทความคุณภาพ คุณภาพ 0 0
ดี 16 16
พอใช้ 6 6
โครง 40 40
รายชื่อ 13 13
จัดระดับแล้ว 75 75
ยังไม่ได้จัดระดับ 114 114
ทั้งหมด 189 189