วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความประเทศอังกฤษ

บทความประเทศอังกฤษ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 0 0
บทความคุณภาพ คุณภาพ 0 0
ดี 17 17
พอใช้ 6 6
โครง 42 42
รายชื่อ 13 13
จัดระดับแล้ว 78 78
ยังไม่ได้จัดระดับ 115 115
ทั้งหมด 193 193