วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ

ทุกโครงการ* ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 321 321
บทความคุณภาพ คุณภาพ 235 235
ดี 1,869 1,869
พอใช้ 7,639 7,639
โครง 29,713 29,713
รายชื่อ 2,106 2,106
จัดระดับแล้ว 41,883 41,883
ยังไม่ได้จัดระดับ 13,603 13,603
ทั้งหมด 55,486 55,486
*ตัวเลขรวมจากทุกโครงการ เนื่องจากว่าบทความอาจอยู่ใน
มากกว่า 1 โครงการ ทำให้ตัวเลขอาจสูงกว่าจำนวนบทความจริง