เปิดเมนูหลัก

แม่แบบ:บทความอัลบั้มเพลง

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับอัลบั้มเพลง เพื่อจัดระดับบทความทางอัลบั้มเพลงตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ