แม่แบบ:บทความพายุหมุนเขตร้อน

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับพายุหมุนเขตร้อน เพื่อจัดระดับบทความทางพายุหมุนเขตร้อนตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ