วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสถานศึกษา

บทความสถานศึกษา ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 4 4
บทความคุณภาพ คุณภาพ 8 8
ดี 25 25
พอใช้ 144 144
โครง 357 357
รายชื่อ 15 15
จัดระดับแล้ว 553 553
ยังไม่ได้จัดระดับ 562 562
ทั้งหมด 1115 1115