วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความสถานศึกษา

บทความสถานศึกษา ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 4 4
บทความคุณภาพ คุณภาพ 8 8
ดี 25 25
พอใช้ 138 138
โครง 351 351
รายชื่อ 14 14
จัดระดับแล้ว 540 540
ยังไม่ได้จัดระดับ 568 568
ทั้งหมด 1108 1108