แม่แบบ:บทความวิดีโอเกม

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกม เพื่อจัดระดับบทความทางวิดีโอเกมตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ