แม่แบบ:บทความประวัติศาสตร์

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ เพื่อจัดระดับบทความทางประวัติศาสตร์ตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ