แม่แบบ:บทความประเทศลาว

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศลาว เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศลาวตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความบทความประเทศลาว