แม่แบบ:บทความระบบสุริยะ


การใช้งานแก้ไข

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะ เพื่อจัดระดับบทความทางระบบสุริยะตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ