วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความพระมหากษัตริย์

บทความพระมหากษัตริย์ ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 29 29
บทความคุณภาพ คุณภาพ 9 9
ดี 98 98
พอใช้ 256 256
โครง 1591 1591
รายชื่อ 156 156
จัดระดับแล้ว 2139 2139
ยังไม่ได้จัดระดับ 1781 1781
ทั้งหมด 3920 3920