แม่แบบ:บทความบันเทิง

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง เพื่อจัดระดับบทความทางบันเทิงตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ