แม่แบบ:บทความพระมหากษัตริย์

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เพื่อจัดระดับบทความทางพระมหากษัตริย์ตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ