แม่แบบ:บทความเภสัชกรรม

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรม เพื่อจัดระดับบทความทางเภสัชกรรมตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ