แม่แบบ:บทความสิ่งแวดล้อม

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดระดับบทความทางสิ่งแวดล้อมตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ