วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอาหารและเครื่องดื่ม

บทความอาหารและเครื่องดื่ม ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 2 2
บทความคุณภาพ คุณภาพ 1 1
ดี 3 3
พอใช้ 24 24
โครง 111 111
รายชื่อ 1 1
จัดระดับแล้ว 142 142
ยังไม่ได้จัดระดับ 157 157
ทั้งหมด 299 299