วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความอาหารและเครื่องดื่ม

บทความอาหารและเครื่องดื่ม ความสำคัญ
ไม่มี ทั้งหมด
คุณภาพ
บทความคัดสรร คัดสรร 2 2
บทความคุณภาพ คุณภาพ 1 1
ดี 3 3
พอใช้ 20 20
โครง 82 82
รายชื่อ 1 1
จัดระดับแล้ว 109 109
ยังไม่ได้จัดระดับ 147 147
ทั้งหมด 256 256