แม่แบบ:บทความประเทศอังกฤษ

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษ เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศอังกฤษตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ