แม่แบบ:บทความประเทศอังกฤษ

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษ เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศอังกฤษตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ