แม่แบบ:บทความประเทศออสเตรเลีย

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรเลีย เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศออสเตรเลียตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ