แม่แบบ:บทความประเทศออสเตรเลีย

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรเลีย เพื่อจัดระดับบทความทางประเทศออสเตรเลียตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ