แม่แบบ:บทความวรรณศิลป์

== การใช้งาน ==

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับวรรณศิลป์ เพื่อจัดระดับบทความทางวรรณศิลป์ตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ