โครมาลวีโอลาตา เป็นยูคาริโอตซูปเปอร์กรุ๊ปในการจำแนกประเภทของปีพ.ศ. 2548 ที่สำคัญ ซึ่งได้รับการยกเป็นหนึ่งในหกกลุ่มหลักภายในยูคาริโอต[1] โดยเป็นการปรับปรุงอาณาจักรโครมิสตา ซึ่งได้รับการเสนอครั้งแรกโดย โทมัส คาวาเลียร์-สมิธ ในปีพ.ศ. 2524 โครมาลวีโอลาตาได้ถูกเสนอให้เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่สืบเชื้อสายมาจากเอ็นโดซิมไบโอติก ระดับทุติยภูมิเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายสีแดงและไบคอนต์ (bikont)[2] พลาสมิดในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือคลอโรฟิลล์ซี

อย่างไรก็ตามทฤษฎีที่ว่าวงศ์วานวิวัฒนาการของโครมาลวีโอลาตามาจากบรรพบุรุษเดียวกันถูกปฏิเสธ ดังนั้นเอกสารสองฉบับที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2551 จึงมีแผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุ์ซึ่งโครมาลวีโอลาตาถูกแบ่งแยก[3][4] และการศึกษาล่าสุดยังคงสนับสนุนมุมมองนี้[5][6]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Adl, Sina M.; และคณะ (2005). The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists. Journal of Eukaryotic Microbiology. Vol. 52. pp. 399–451. doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x. PMID 16248873.
  2. Keeling PJ (2009). "Chromalveolates and the evolution of plastids by secondary endosymbiosis". J. Eukaryot. Microbiol. 56 (1): 1–8. doi:10.1111/j.1550-7408.2008.00371.x. PMID 19335769.
  3. Burki, Fabien; และคณะ (2008). "Phylogenomics reveals a new 'megagroup' including most photosynthetic eukaryotes". Biology Letters. 4 (4): 366–369. doi:10.1098/rsbl.2008.0224. PMC 2610160. PMID 18522922.
  4. Kim, E; Graham, LE (Jul 2008). Redfield, Rosemary Jeanne (บ.ก.). "EEF2 analysis challenges the monophyly of Archaeplastida and Chromalveolata". PLoS ONE. 3 (7): e2621. Bibcode:2008PLoSO...3.2621K. doi:10.1371/journal.pone.0002621. PMC 2440802. PMID 18612431.
  5. Burki, F.; Okamoto, N.; Pombert, J.F. & Keeling, P.J. (2012). "The evolutionary history of haptophytes and cryptophytes: phylogenomic evidence for separate origins". Proc. Biol. Sci. 279 (1736): 2246–2254. doi:10.1098/rspb.2011.2301. PMC 3321700. PMID 22298847.
  6. Burki, Fabien; และคณะ (2016-01-27). "Untangling the early diversification of eukaryotes: a phylogenomic study of the evolutionary origins of Centrohelida, Haptophyta and Cryptista". Proc. R. Soc. B. 283 (1823): 20152802. doi:10.1098/rspb.2015.2802. ISSN 0962-8452. PMC 4795036. PMID 26817772.