ยุคโทเนียน (อังกฤษ: Tonian) เป็นยุคแรกแห่งมหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก อยู่ระหว่าง 1,000 ล้านปีมาแล้วถึง 850 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้สิ่งมีชีวิตเล็ก เช่น โปรโตซัว ได้ถือกำเนิดขึ้น ทวีปทั้งหลายได้มารวมกันเป็นมหาทวีปโรดิเนีย ซึ่งสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เล็ก ๆ ได้เกิดขึ้นช่วงยุคเอกเทเซียนถึงยุคสเทเนียน หรือประมาณ 1,350 ล้านปีก่อนแล้ว

ยุคโทเนียน
1000 – ~720 ล้านปีก่อน
วิทยาการลำดับเวลา
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินยุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบล่าง GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
คำนิยามขอบบนกำหนดตามลำดับเวลาโดยอยู่ระหว่างกระบวนการการปรับเทียบอายุที่ประมาณ 720 ล้านปี GSSP
แคนดิเดตคำนิยามขอบบนการปรากฏขึ้นครั้งแรกอย่างแพร่หลายของการเปลี่ยนสภาพโดยธารน้ำแข็ง[3]
แหล่งแคนดิเดตคำนิยามขอบบน GSSPจะมีการกำหนดต่อไป
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 2 % โดยปริมาตร
(10 % ของปัจจุบัน)

อ้างอิง

แก้
  1. Brain, C. K.; Prave, A. R.; Hoffmann, K. H.; Fallik, A. E.; Herd D. A.; Sturrock, C.; Young, I.; Condon, D. J.; Allison, S. G. (2012). "The first animals: ca. 760-million-year-old sponge-like fossils from Namibia". S. Afr. J. Sci. 108 (8): 1–8. doi:10.4102/sajs.v108i1/2.658.
  2. Bernhard, Joan (11 June 2013). "Insights into foraminiferal influences on microfabrics of microbialites at Highborne Cay, Bahamas". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 110 (24): 5. doi:10.1073/pnas.1221721110. สืบค้นเมื่อ 28 February 2020.
  3. Shields-Zhou, Graham A.; Porter, Susannah; Halverson, Galen P. (2016). "A new rock-based definition for the Cryogenian Period (circa 720 – 635 Ma)". Episodes. 39 (1): 3–8. doi:10.18814/epiiugs/2016/v39i1/89231. ISSN 0705-3797.
ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน