ยุคไซดีเรียน(อังกฤษ: Siderian) เป็นยุคแรกแห่งมหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก อยู่ระหว่าง 2,500 ล้านปีมาแล้วถึง 2,300 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้สโตรมาโตไลต์ในบรมยุคอาร์เคียน ทำให้เกิดออกซิเจนมากมายใต้ท้องทะเล ในยุคไซดีเรียนทำให้เกิดสนิมขึ้นในท้องทะเล ซึ่งยุคไซดีเรียน มาจากคำว่า sider แปลว่า เหล็กใน ภาษาละติน ซึ่งในยุคนี้เหล็กเกิดสนิมนั่นเอง

ยุคไซดีเรียน
2500 – 2300 ล้านปีก่อน
การก่อตัวของแถบเหล็กในช่องเขาเดลส์ (Dales Gorge) รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ภาพของโลกในระหว่างการเปลี่ยนสภาพโดยธารน้ำแข็งฮูโรเนียนในช่วงกลางยุคไซดีเรียนตามจินตนาการของศิลปิน
วิทยาการลำดับเวลา
การเสนอคำนิยามใหม่2630–2420 Ma
Gradstein et al.
การเสนอหมวดใหญ่มหายุคนีโออาร์เคียน
Gradstein et al.
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินยุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบล่าง GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
คำนิยามขอบบนกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบบน GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 0.8 % โดยปริมาตร
(4 % ของปัจจุบัน)
ปริมาณ CO
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 5750 ppm
(21 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 23 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 9 °C)

อ้างอิง

แก้
ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน