ยุคไซดีเรียน

ยุคไซดีเรียน
2500 - 2300 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 0.8 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(4 % ของยุคปัจจุบัน)
CO2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณ 5750 พีพีเอ็ม[2]
(21 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยในช่วงยุค ประมาณ 23 °C [3]
(สูงกว่าปัจจุบัน 9 °C)

ยุคไซดีเรียน(อังกฤษ: Siderian)เป็นยุคแรกแห่งมหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก อยู่ระหว่าง 2,500 ล้านปีมาแล้วถึง 2,300 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้สโตรมาโตไลต์ในบรมยุคอาร์เคียน ทำให้เกิดออกซิเจนมากมายใต้ท้องทะเล ในยุคไซดีเรียนทำให้เกิดสนิมขึ้นในท้องทะเล ซึ่งยุคไซดีเรียน มาจากคำว่า sider แปลว่า เหล็กใน ภาษาละติน ซึ่งในยุคนี้เหล็กเกิดสนิมนั่นเอง

อ้างอิงแก้ไข

ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน