มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก

มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
1000 - 541 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 6 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(30 % ของยุคปัจจุบัน)
CO2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณ 4750 พีพีเอ็ม[2]
(17 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยในช่วงยุค ประมาณ 22 °C [3]
(สูงกว่าปัจจุบัน 8 °C)

มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก(อังกฤษ: Neoproterozoic)ต่อจากมหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิกและก่อนหน้ามหายุคพาลีโอโซอิกอยู่ในบรมยุคโพรเทอโรโซอิกยุคนี้อยู่ระหว่าง1,000ล้านปีมาแล้วถึง542ล้านปีมาแล้ว ในมหายุคนี้ประกอบด้วย 3 ยุค คือ ยุคโทเนียน,ยุคไครโอจีเนียน,ยุคอีดีแอคารัน สิ่งมีชีวิตอยู่ในทะเล เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์และสัตว์ยุคแรกสุด ซึ่งต้นมหายุคนี้มีสัตว์หลายเซลล์,โพรทิสตา,โครมาลวีโอตา พวกนี้เป็นส่วนมาก กลางมหายุคมีนำแข็งปกคลุมทั่วโลก ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์โลกบอลหิมะ(Snowball earth). ช่วงปลายยุคชีวิตเริ่มมีวงเวียนแห่งชีวิตมากขึ้น สัตว์ที่มองเห็นได้เกิดขึ้นในยุคนี้ แล้วโลกจึงไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปแล้ว เราเรียกยุคนี้ว่ายุคอีดีแอคารัน(Ediacaran period)ซึ่งช่วงต้นยุคถึงกลางยุค มหาทวีปแพนโนเทีย ได้เกิดขึ้นในมหายุคนี้

อ้างอิงแก้ไข

ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน