เปิดเมนูหลัก
ยุคคาลิมเมียน
1600 - 1400 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 1 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(5 % ของยุคปัจจุบัน)


ยุคคาลิมเมียน(อังกฤษ: Calymmian)อยู่ระหว่าง1,600ล้านปีมาแล้วถึง1,400ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้มีสัตว์หลายเซลล์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในยุคนี้ยังไม่พบสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และยังไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆ บนพื้นดิน สัตว์ในยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นโพรทิสตา,โครมาลวีโอตาและจุลชีพอื่นๆ อีกมากมาย ทวีปในยุคนี้คือมหาทวีปโรดิเนีย

อ้างอิงแก้ไข