ยุคสตาทีเรียน

ยุคสตาทีเรียน
1800 - 1600 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 1 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(5 % ของยุคปัจจุบัน)
CO2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณ 5500 พีพีเอ็ม[2]
(20 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยในช่วงยุค ประมาณ 24 °C [3]
(สูงกว่าปัจจุบัน 10 °C)

ยุคสตาทีเรียน(อังกฤษ: Statherian)คือยุคสุดท้ายในมหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิกอยู่ระหว่าง 1,800 ล้านปีมาแล้วถึง 1,600 ล้านปีมาแล้ว ต่อจากยุคออโรซีเรียน (ระวังสับสนกับยุคออร์โดวิเชียน) และก่อนหน้ายุคคาลิมเมียน ในยุคนี้ปรากฏเห็นเด่นชัดว่าสิ่งมีชีวิตพวกยูแคริโอตเซลล์เดียวแพร่พันธุ์มากช่วงนี้ ยูแคริโอต ส่วนใหญ่เป็นยูแบคทีเรีย มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า บนผืนดินยังว่างเปล่า

อ้างอิงแก้ไข

ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน