ยุคไรเอเชียน (อังกฤษ: Rhyacian) เป็นยุคที่สองแห่งมหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก อยู่ระหว่าง 2,300 ล้านปีมาแล้วถึง 2,050 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้ยูแคริโอต ยุคแรกได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 2,100 ล้านปีก่อน จุดเด่นในยุคนี้คือสโตรมาโตไลต์และโพรแคริโอตโดยสโตรมาโตไลต์เป็นจุดเด่นในยุคนี้เป็นอย่างมาก เพราะว่าทำให้เกิดออกซิเจนในท้องทะเล ซึ่งทำให้เกิดสนิมในท้องทะเล

ยุคไรเอเซียน
2300 – 2050 ล้านปีก่อน
ภาพแผนที่สร้างประกอบใหม่ของโลกซึ่งอาจปรากฏขึ้นในช่วงสิ้นสุดของยุคไรเอเซียนเมื่อ 2,050 ล้านปีก่อน
วิทยาการลำดับเวลา
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินยุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบล่าง GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
คำนิยามขอบบนกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบบน GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 0.8 % โดยปริมาตร
(4 % ของปัจจุบัน)
ปริมาณ CO
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 5500 ppm
(20 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 23 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 9 °C)

อ้างอิง

แก้
ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน