มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก

มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก (อังกฤษ: Paleoproterozoic) เป็นมหายุคแรกแห่งบรมยุคโพรเทอโรโซอิก ประมาณ 2,500 ล้านปีมาแล้วถึง 1,600 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อต้นยุค ยูแคริโอตตัวแรกเกิดขึ้นเมื่อ 2,100 ล้านปีก่อน มาแพร่หลายใน 2,000 ล้านปีก่อน ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นด้วยตาเปล่า บนผืนดินยังว่างเปล่า

มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก
2500 – 1600 ล้านปีก่อน
วิทยาการลำดับเวลา
การเสนอคำนิยามใหม่2420–541 Ma
Gradstein et al., 2012
การเสนอการแบ่งย่อยยุคออกซิเจเนียน (Oxygenian Period), 2420–2250 Ma

Gradstein et al., 2012
ยุคจาตูเลียน/ยูคารีเอียน (Jatulian/Eukaryian Period), 2250–2060 Ma
Gradstein et al., 2012
ยุคโคลัมเบียน (Columbian Period), 2060–1780 Ma

Gradstein et al., 2012
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
การสะกดแบบอื่นPalaeoproterozoic
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลามหายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินมหายุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบล่าง GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
คำนิยามขอบบนกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบบน GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 1.5 % โดยปริมาตร
(8 % ของปัจจุบัน)
ปริมาณ CO
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 5500 ppm
(20 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 22 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 8 °C)

อ้างอิง

แก้
ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน