มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก

มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก
2500 - 1600 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 1.5 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(8 % ของยุคปัจจุบัน)
CO2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณ 5500 พีพีเอ็ม[2]
(20 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยในช่วงยุค ประมาณ 22 °C [3]
(สูงกว่าปัจจุบัน 8 °C)

มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก(อังกฤษ: Paleoproterozoic) เป็นมหายุคแรกแห่งบรมยุคโพรเทอโรโซอิก ประมาณ 2,500 ล้านปีมาแล้วถึง 1,600 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อต้นยุค ยูแคริโอตตัวแรกเกิดขึ้นเมื่อ 2,100 ล้านปีก่อน มาแพร่หลายใน 2,000 ล้านปีก่อน ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นด้วยตาเปล่า บนผืนดินยังว่างเปล่า

อ้างอิงแก้ไข

ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน