บรมยุคอาร์เคียน

บรมยุคอาร์เคียน (อังกฤษ: Archean) อยู่ระหว่าง 4,000(3,800) ล้านปีมาแล้วถึง 2,500 ล้านปีมาแล้ว เป็นยุคที่มีอากาศเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ และอากาศร้อนมาก(อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35-36 องศาเซลเซียส บางที่อาจสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะหายใจแน่นอน(ออกซิเจน 0.2%) ในยุคนี้สโทรมาโทไลต์เป็นจุดเด่น(สาหร่ายสีเขียวแกมนำเงิน)ซึ่งทำให้เกิดออกซิเจนในเวลาต่อมา

บรมยุคอาร์เคียน
4000 – 2500 ล้านปีก่อน
ภาพภูมิทัศน์ของบรมบุคอาร์เคียนตามจินตนาการของศิลปิน
วิทยาการลำดับเวลา
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
การสะกดแบบอื่นArchaean, Archæan
ชื่อพ้องอีโอโซอิก (Eozoic)
J.W. Dawson, 1865
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลาบรมยุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินบรมยุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบล่าง GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
คำนิยามขอบบนกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบบน GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 0.2 % โดยปริมาตร
(1 % ของปัจจุบัน)
ปริมาณ CO
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 8500 ppm
(30 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 35 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 21 °C)

อ้างอิง แก้

ต่อจาก
บรมยุคฮาเดียน
บรมยุคอาร์เคียน ตามด้วย
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก
มหายุคอีโออาร์เคียน มหายุคพาลีโออาร์เคียน มหายุคมีโซอาร์เคียน มหายุคนีโออาร์เคียน