มหายุคพาลีโออาร์เคียน

มหายุคพาลีโออาร์เคียน (อังกฤษ: Paleoarchean) เป็นยุคที่สองแห่งบรมยุคอาร์เคียน ประมาณ 3,800 ล้านปีมาแล้วถึง 3,200 ล้านปีมาแล้ว สิ่งมีชีวิตชนิดแรกได้ถือกำเนิดขึ้น ที่ 3,800 ล้านปีก่อนแล้ว สิ่งมีชีวิตประเภทอาร์เคีย และแบคทีเรีย เริ่มเกาะตัวเป็นสิ่งแรกที่สังเกตได้คือไซยาโนแบคทีเรีย ประมาณ 3,500 ล้านปีก่อน ไซยาโนแบคทีเรีย เริ่มรวมตัวกันเป็นสโตรมาโทไลต์และต่อมา สโตรมาโทไลต์เริ่มมากขึ้นผลิตออกซิเจน ปริมาณหนึ่ง บนผืนดินไม่มีสิ่งมีชีวิต

มหายุคพาลีโออาร์เคียน
3600 – 3200 ล้านปีก่อน
วิทยาการลำดับเวลา
การเสนอคำนิยามใหม่4031–3490 Ma
Gradstein et al., 2012
การเสนอการแบ่งย่อยยุคอาคัสตัน (Acastan Period), 4031–3810 Ma

Gradstein et al., 2012
ยุคอิสวน (Isuan Period), 3810–3490 Ma

Gradstein et al., 2012
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
การสะกดแบบอื่นPalaeoarchaean
ชื่อพ้องอาร์เคียนตอนต้น (Early Archean)
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลามหายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินมหายุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบล่าง GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
คำนิยามขอบบนกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบบน GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 0 % โดยปริมาตร
(0 % ของปัจจุบัน)
ปริมาณ CO
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 10500 ppm
(38 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 37 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 23 °C)

อ้างอิง แก้

  1. Caredona, Tanai (6 March 2018). "Early Archean origin of heterodimeric Photosystem I". Heliyon. 4 (3): e00548. doi:10.1016/j.heliyon.2018.e00548. PMC 5857716. PMID 29560463. สืบค้นเมื่อ 25 February 2021.
ต่อจาก
บรมยุคฮาเดียน
บรมยุคอาร์เคียน ตามด้วย
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก
มหายุคอีโออาร์เคียน มหายุคพาลีโออาร์เคียน มหายุคมีโซอาร์เคียน มหายุคนีโออาร์เคียน