บรมยุคเฮเดียน

บรมยุคเฮเดียน
4567 - 4000 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 0 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(0 % ของยุคปัจจุบัน)
CO2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณ 15000 พีพีเอ็ม[2]
(54 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยในช่วงยุค ประมาณ 75 °C [3]
(สูงกว่าปัจจุบัน 61 °C)

บรมยุคเฮเดียน (อังกฤษ: Hadean) เป็นบรมยุคแรกที่เกิดขึ้นบนโลกต่อจากการกำเนิดโลกและระบบสุริยะ อยู่ระหว่าง 4,600 ล้านปีมาแล้วถึง 4,000 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใด ๆ ช่วงต้นยุคเป็นดาวหินหลอมเหลว และช่วงที่เปลือกนอกเริ่มจะแข็งตัว ดาวเคราะห์ขนาดดาวอังคารชื่อ "เทีย" (Theia) ชนโลก ทำให้เกิดเป็นดวงจันทร์ และยังไม่มีออกซิเจน

อ้างอิงแก้ไข

 
ความประทับใจของศิลปินเกี่ยวกับโลกและดวงจันทร์ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของ Hadean เมื่อเมฆหมอกและไอน้ำปรากฏขึ้นครั้งแรกบนโลก
 
ทิวทัศน์ของโลกในบรมยุคฮาเดียนที่มีภูเขาไปปะทุทั่วโลก ก่อนการชนกันกับดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารชื่อ เทีย (Theia)
 
เครื่องสะท้อนกลับอิเล็กตรอน micrograph ของ zircons detrital จาก Hadean (4.404 ± 0.008 Ga) metasediments ของ Jack Hills, Narasher Gneiss Terrane, ออสเตรเลียตะวันตก