มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก

มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก
1600 - 1000 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 1.5 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(8 % ของยุคปัจจุบัน)
CO2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณ 5250 พีพีเอ็ม[2]
(19 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยในช่วงยุค ประมาณ 21 °C [3]
(สูงกว่าปัจจุบัน 7 °C)

มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก (อังกฤษ: Mesoproterozoic)เป็นมหายุคที่สองแห่งบรมยุคโพรเทอโรโซอิก ประมาณ 1,600 ล้านปีมาแล้วถึง 1,000 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้มียูแคริโอตมากมาย โครมาลวีโอตามีมากในยุคนี้ ปะการังหลายเซลล์สีแดง(red algae)เป็นสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นได้ยุคแรกๆ เกิดขึ้น ไดโนแฟล็กเกเลต และ แฟล็กเกเลตอื่นๆ

อ้างอิงแก้ไข

ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน