มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก

มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก (อังกฤษ: Mesoproterozoic) เป็นมหายุคที่สองแห่งบรมยุคโพรเทอโรโซอิก ประมาณ 1,600 ล้านปีมาแล้วถึง 1,000 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้มียูแคริโอตมากมาย โครมาลวีโอตามีมากในยุคนี้ ปะการังหลายเซลล์สีแดง(red algae)เป็นสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นได้ยุคแรกๆ เกิดขึ้น ไดโนแฟล็กเกเลต และ แฟล็กเกเลตอื่นๆ

มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก
1600 – 1000 ล้านปีก่อน
วิทยาการลำดับเวลา
การเสนอคำนิยามใหม่1780–850 Ma
Gradstein et al., 2012
การเสนอการแบ่งย่อยยุคโรดีเนียน (Rodinian Period), 1780–850 Ma
Gradstein et al., 2012
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลามหายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินมหายุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบล่าง GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
คำนิยามขอบบนกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบบน GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 1.5 % โดยปริมาตร
(8 % ของปัจจุบัน)
ปริมาณ CO
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 5250 ppm
(19 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 21 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 7 °C)

อ้างอิง

แก้
ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน