ภาพแสดงนรก วาดโดย Herrad von Landsberg

นรก (สันสกฤต: นรก; บาลี: นิรย; อาหรับ: นารฺ, ญะฮีม, ญะฮันนัม, สะก็อร; อังกฤษ hell) หมายถึง ภพหนึ่งในคติของศาสนาต่าง ๆ เช่น อิสลาม, คริสต์, พุทธและยูดาห์ อันเป็นสถานที่ตอบแทนความชั่วของมนุษย์ที่ได้ทำไปเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก

ดูเพิ่มแก้ไข

  1. นรกภูมิ (ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา)

อ้างอิงแก้ไข