ยุคเอกทาเซียนยุคสเทเนียนยุคโทเนียน

ยุคสเทเนียน
1200 – 1000 ล้านปีก่อน
แผนที่โลกในระหว่างยุคสเทเนียน
วิทยาการลำดับเวลา
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินยุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบล่าง GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
คำนิยามขอบบนกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบบน GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 2 % โดยปริมาตร
(10 % ของปัจจุบัน)

ยุคสเทเนียน (อังกฤษ: Stenian) เป็นยุคสุดท้ายในมหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิกอยู่ระหว่าง 1,200 ล้านปีมาแล้วถึง 1,000 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้มีแบคทีเรียยูแคริโอตมากมาย และได้มีสัตว์หลายเซลล์ยุคแรกเกิดขึ้น เป็นสัตว์ที่ยังมองไม่เห็น บนผืนดินยังว่างเปล่า และเป็นมหาทวีปโรดิเนีย

อ้างอิง

แก้
  1. Gibson, Timothy M; Shih, Patrick M; Cumming, Vivien M; Fischer, Woodward W; Crockford, Peter W; Hodgskiss, Malcolm S.W; Wörndle, Sarah; Creaser, Robert A; Rainbird, Robert H; Skulski, Thomas M; Halverson, Galen P (2017). "Precise age of Bangiomorpha pubescens dates the origin of eukaryotic photosynthesis" (PDF). Geology. 46 (2): 135–138. doi:10.1130/G39829.1.
  2. McLelland, James M.; Selleck, Bruce W.; Bickford, M. E. (2010). "Review of the Proterozoic evolution of the Grenville Province, its Adirondack outlier, and the Mesoproterozoic inliers of the Appalachians". From Rodinia to Pangea: The Lithotectonic Record of the Appalachian Region. doi:10.1130/2010.1206(02). ISBN 9780813712062.
  3. Swanson-Hysell, Nicholas L.; Ramezani, Jahandar; Fairchild, Luke M.; Rose, Ian R. (2019). "Failed rifting and fast drifting: Midcontinent Rift development, Laurentia's rapid motion and the driver of Grenvillian orogenesis". GSA Bulletin. 131 (5–6): 913–940. doi:10.1130/B31944.1. ISSN 0016-7606.
ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน