ยุคสเทเนียน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ยุคสเทเนียน
1200 - 1000 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 2 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(10 % ของยุคปัจจุบัน)


ยุคเอกทาเซียนยุคสเทเนียนยุคโทเนียน

ยุคสเทเนียน(อังกฤษ: Stenian)เป็นยุคสุดท้ายในมหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิกอยู่ระหว่าง 1,200 ล้านปีมาแล้วถึง 1,000 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้มีแบคทีเรียยูแคริโอตมากมาย และได้มีสัตว์หลายเซลล์ยุคแรกเกิดขึ้น เป็นสัตว์ที่ยังมองไม่เห็น บนผืนดินยังว่างเปล่า และเป็นมหาทวีปโรดิเนีย

อ้างอิงแก้ไข

ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน