เปิดเมนูหลัก
ยุคเอกเทเซียน
1400 - 1200 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 1.5 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(8 % ของยุคปัจจุบัน)


ยุคเอกเทเซียน (อังกฤษ: Ectasian) คือยุคที่สองในมหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก สัตว์หลายเซลล์ยูแคริโอตในทะเลเป็นจุดเด่นในยุคนี้ ทวีปบนโลกมีทวีปเดียวคือมหาทวีปโรดิเนีย (Rodinia Supercontinent) เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง ยุคเอกเทเซียนเป็นยยุคที่ออกซิเจนน้อยมาก ประมาณร้อยละ 1-1.5 เท่านั้น

อ้างอิงแก้ไข