ยุคเอกเทเซียน

(เปลี่ยนทางจาก ยุคเอกทาเซียน)

ยุคเอกเทเซียน (อังกฤษ: Ectasian) คือยุคที่สองในมหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก สัตว์หลายเซลล์ยูแคริโอตในทะเลเป็นจุดเด่นในยุคนี้ ทวีปบนโลกมีทวีปเดียวคือมหาทวีปโรดิเนีย (Rodinia Supercontinent) เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง ยุคเอกเทเซียนเป็นยยุคที่ออกซิเจนน้อยมาก ประมาณร้อยละ 1-1.5 เท่านั้น

ยุคเอกเทเซียน
1400 – 1200 ล้านปีก่อน
แผนที่โลกในช่วงสิ้นสุดยุคเอกเทเซียน
วิทยาการลำดับเวลา
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินยุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบล่าง GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
คำนิยามขอบบนกำหนดตามลำดับเวลา
ขอบบน GSSPN/A
การอนุมัติ GSSPN/A
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 1.5 % โดยปริมาตร
(8 % ของปัจจุบัน)

อ้างอิง

แก้
ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน