ยุคไครโอเจเนียน

(เปลี่ยนทางจาก ยุคไครโอจีเนียน)

ยุคไครโอเจเนียน (อังกฤษ: Cryogenian) เป็นยุคที่สองแห่งมหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก อยู่ระหว่าง 850 ล้านปีมาแล้วถึง 635 ล้านปีมาแล้ว ยุคนี้น้ำแข็งปกคลุมทั่วโลกตั้งแต่ขั้วโลกจนถึงเส้นศูนย์สูตร สิ่งมีชีวิตในยุคนี้ไม่ค่อยน่าสนใจมากนัก มีการเคลื่อนที่ของทวีปชื่อโรดิเนีย (Rodinia) นักธรณีวิทยาได้พิสูจน์ว่ามีคลื่นความเย็นจัด 2 ลูกมากระทบกัน จึงทำให้อณหภูมิโลกลดลงมาก โดยเราเรียกวิกฤตการณ์นี้ว่าลูกโลกหิมะ (Snowball Earth)

ยุคไครโอเจเนียน
~720 – ~635 ล้านปีก่อน
วิทยาการลำดับเวลา
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
อนุมัติชื่อ1990
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินยุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างกำหนดตามลำดับเวลาโดยอยู่ระหว่างกระบวนการการปรับเทียบอายุที่ประมาณ 720 ล้านปี GSSP
แคนดิเดตคำนิยามขอบล่างการปรากฏขึ้นครั้งแรกอย่างแพร่หลายของการเปลี่ยนสภาพโดยธารน้ำแข็ง[4]
แหล่งแคนดิเดตคำนิยามขอบล่าง GSSPจะมีการกำหนดต่อไป
คำนิยามขอบบน
  • ความแตกต่างกันของแคปคาร์บอเนตทั่วโลก
  • จุดเริ่มต้นของรูปแบบที่โดดเด่นของการเปลี่ยนแปลงไอโซโทปของคาร์บอน
ขอบบน GSSPแหล่งเอโนรามาครีก เทือกเขาฟลินเดอร์ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
31°19′53″S 138°38′00″E / 31.3314°S 138.6334°E / -31.3314; 138.6334
การอนุมัติ GSSPมีนาคม 2547[5]
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 12 % โดยปริมาตร
(60 % ของปัจจุบัน)
ปริมาณ CO
2
เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 1300 ppm
(5 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 5 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน -9 °C)

อ้างอิง

แก้
  1. "Press release: Discovery of Possible Earliest Animal Life Pushes Back Fossil Record" (ภาษาอังกฤษ). National Science Foundation. August 17, 2010.
  2. 2.0 2.1 Arnaud, Emmanuelle; Halverson, Galen P.; Shields-Zhou, Graham Anthony (30 November 2011). "Chapter 1 The geological record of Neoproterozoic ice ages". Memoirs. Geological Society of London. 36 (1): 1–16. doi:10.1144/M36.1.
  3. Pu, Judy P.; Bowring, Samuel A.; Ramezani, Jahandar; Myrow, Paul; Raub, Timothy D.; Landing, Ed; Mills, Andrea; Hodgin, Eben; MacDonald, Francis A. (2016). "Dodging snowballs: Geochronology of the Gaskiers glaciation and the first appearance of the Ediacaran biota". Geology. 44 (11): 955. doi:10.1130/G38284.1.
  4. Shields-Zhou, Graham A.; Porter, Susannah; Halverson, Galen P. (2016). "A new rock-based definition for the Cryogenian Period (circa 720 – 635 Ma)" (PDF). Episodes. 39 (1): 3–8. doi:10.18814/epiiugs/2016/v39i1/89231. ISSN 0705-3797.
  5. Knoll, Andrew H.; Walter, Malcolm R.; Narbonne, Guy M.; Christie-Black, Nicholas (3 March 2006). "The Ediacaran Period: a new addition to the geologic time scale" (PDF). Lethaia. 39: 13–30. doi:10.1080/00241160500409223. สืบค้นเมื่อ 6 December 2020.
ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน