โครมิสตา เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอันเป็นวงศ์วานขนานกับยูแคริโอต ซึ่งอาจจะจัดให้แยกออกเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรหรือรวมไว้ในอาณาจักรโพรทิสตา โครมิสตานั้นประกอบด้วยสาหร่ายทุกประเภทที่มีคลอโรฟิลล์ a และ c ในคลอโรพลาสต์ และสาหร่ายที่ไม่มีสี

คำว่า "โครมิสตา" ถูกเสนอเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1981 โดยโทมัส คาวาเลีย สมิธ โดยปัจจุบันเชื่อว่าโครมิสตามีบรรพบุรุษร่วมในสายเดียวกับอัลวีโอลาตา และเป็นไปได้อีกว่าโครมิสตานั้นก็เป็นวงศ์วานขนานในตนเอง

ประเภทแก้ไข

ปัจจุบันเชื่อว่าโครมิสตาแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

อ้างอิงแก้ไข

  • T. Cavalier-Smith. Eukaryote kingdoms: seven or nine? วารสาร Biosystems. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 1981. หน้า 461-481.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข