ภาษาเบลารุส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ภาษาเบลารุส (беларуская мова) เป็นภาษาราชการของประเทศเบลารุส และยังพูดในบางส่วนของรัสเซีย ยูเครน และโปแลนด์ จัดอยู่ในภาษากลุ่มสลาวิกซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมาก และภาษาเบลารุสยังคงเป็นภาษาที่คล้ายกับรัสเซียมากถึงแม้ว่าจะคล้ายมาก แต่ชาวเบลารุสยังรักษาภาษาของตนให้ดำรงไว้สืบทอดต่อคนรุ่นหลาน

เบลารุส
беларуская мова (เบลารุสกายา มูวา)
ประเทศที่มีการพูดเบลารุส, โปแลนด์, รัสเซีย, ยูเครน และประเทศอื่น ๆ
จำนวนผู้พูด4 ถึง 7 ล้านคน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรซีริลลิก
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการประเทศเบลารุส
ผู้วางระเบียบสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเบลารุส
รหัสภาษา
ISO 639-1be
ISO 639-2bel
ISO 639-3bel
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ในภาษาเบลารุส