องค์การคอมมิวนิสต์สากล

องค์การคอมมิวนิสต์สากล (อังกฤษ: Comintern หรือ Communist International; รัสเซีย: Коммунистический Интернационал) หรือเรียกว่า โคมินเทิร์น และ สากลที่สาม เป็นองค์การที่ทำหน้าที่เผยแพร่แนวความคิดปฏิวัติ ล้มล้างนายทุนและจักรวรรดินิยมตามแบบการปฏิวัติของบอลเชวิก เมื่อโจเซฟ สตาลินขึ้นมามีอำนาจสืบต่อจากเลนิน ซึ่งถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1924 สตาลินได้พัฒนาแนวนโยบายของเลนินออกไปเพื่อให้โซเวียตรัสเซียมีความเข้มแข็งมากขึ้น ดยใช้หลักสังคมนิยมประเทศเดียว (Socialism in one country) ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายนโยบายอยู่ร่วมกันโดยสันติ (Peaceful Co-Existence)

องค์การคอมมิวนิสต์สากล
ผู้ก่อตั้งวลาดีมีร์ เลนิน
ก่อตั้ง2 มีนาคม 1919; 105 ปีก่อน (1919-03-02)
ถูกยุบ15 พฤษภาคม 1943; 81 ปีก่อน (1943-05-15)
ก่อนหน้า
ถัดไปโคมินฟอร์ม
ฝ่ายเยาวชนYoung Communist International
ฝ่ายทหารInternational Brigades
อุดมการณ์
สีแดง
นิตยสารของโคมินเทิร์นชื่อคอมมิวนิสต์ อินเตอร์เนชันเนลเป็นนิตยสารที่แปลทุกภาษาในยุโรปพิมพ์ตั้งแต่ปี 1919 ถึง 1943

โคมินเทิร์นถูกยุบลงในปี 1943 และถูกแทนที่ด้วยโคมินฟอร์ม

หนังสือเพิ่มเติม แก้

 • Carr, E.H. Twilight of the Comintern, 1930-1935. New York: Pantheon Books, 1982.
 • Chase, William J. Enemies within the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934-1939. New Haven, CT: Yale University Press, 2001.
 • Gankin, Olga Hess and Harold Henry Fisher. The Bolsheviks and the World War: The Origin of the Third International. Stanford, CA: Stanford University Press, 1940.
 • Haithcox, John Patrick. Communism and nationalism in India: MN Roy and Comintern policy, 1920-1939 (1971)
 • Hallas, Duncan. The Comintern: The History of the Third International. London: Bookmarks, 1985.
 • Hopkirk, Peter. Setting the East Ablaze: Lenin's Dream of a Empire in Asia 1984 (1984)
 • James, C.L.R., World Revolution 1917-1936: The Rise and Fall of the Communist International. Humanities Press, 1993.
 • Lazitch, Branko and Milorad M. Drachkovitch. Biographical dictionary of the Comintern (2nd ed. 1986)
 • McDermott, Kevin. "The History of the Comintern in Light of New Documents," in Tim Rees and Andrew Thorpe (eds.), International Communism and the Communist International, 1919-43. Manchester, England: Manchester University Press, 1998.
 • McDermott, Kevin. "Rethinking the Comintern: Soviet Historiography, 1987-1991," Labour History Review, vol. 57, no. 3 (Wintern 1992), pp 37–58.
 • McDermott, Kevin, and J. Agnew. The Comintern: a History of International Communism from Lenin to Stalin. Basingstoke, 1996.
 • Melograni, Piero. Lenin and the Myth of World Revolution: Ideology and Reasons of State 1917-1920, Humanities Press, 1990.
 • Priestland, David. The Red Flag: A History of Communism. 2010.
 • Smith, S. A. (ed.) The Oxford Handbook of the History of Communism (2014) ch 10 on Commintern
 • Ulam, Adam B. Expansion and Coexistence: Soviet Foreign Policy, 1917-1973. Second Edition. New York: Praeger Publishers, 1974.
 • Worley, Matthew et al. (eds.) Bolshevism, Stalinism and the Comintern: Perspectives on Stalinization, 1917-53. (2008)
 • The Comintern and its Critics (Special issue of Revolutionary History Volume 8, no 1, Summer 2001)

Primary sources แก้

 • Davidson, Apollon, et al. (eds.) South Africa and the Communist International: A Documentary History. In Two Volumes. 2003.
 • Firsov, Fridrikh I., Harvey Klehr, and John Earl Haynes, eds. Secret Cables of the Comintern, 1933-1943. New Haven, CT: Yale University Press, 2014.
 • Riddell, John (ed.) : The Communist International in Lenin's Time, Vol. 1: Lenin's Struggle for a Revolutionary International: Documents: 1907-1916: The Preparatory Years. New York: Monad Press, 1984.
 • Riddell, John (ed.) : The Communist International in Lenin's Time, Vol. 2: The German Revolution and the Debate on Soviet Power: Documents: 1918-1919: Preparing the Founding Congress. New York: Pathfinder Press, 1986.
 • Riddell, John (ed.) The Communist International in Lenin's Time, Vol. 3: Founding the Communist International: Proceedings and Documents of the First Congress: March 1919. New York: Pathfinder Press, 1987.
 • Riddell, John (ed.) The Communist International in Lenin's Time: Workers of the World and Oppressed Peoples Unite! Proceedings and Documents of the Second Congress, 1920. In Two Volumes.

New York: Pathfinder Press, 1991.

 • Riddell, John (ed.) The Communist International in Lenin's Time: To See the Dawn: Baku, 1920: First Congress of the Peoples of the East. New York: Pathfinder Press, 1993.
 • Riddell, John (ed.) Toward the United Front: Proceedings of the Fourth Congress of the Communist International, 1922. Lieden, NL: Brill, 2012.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้