ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียต

ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐในสหภาพโซเวียต (รัสเซีย: Гербы республик СССР, อังกฤษ: Emblems of the Soviet Republics) ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยค้อนและเคียวและดาวสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ขึ้น ( แต่ในกรณีสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย ตั้งแต่ทะเลบอลติกทางตะวันตก ลัตเวียก็อาจจะตีความว่าเป็นพระอาทิตย์ตก) ล้อมรอบด้วยพวงข้าวสาลี (ยกเว้น สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช เป็นพวงข้าวไร) มีคำขวัญของสหภาพโซเวียต" ชนกรรมาชีพทั่วโลกจงสามัคคีกัน!.", ทั้งในภาษาของสาธารณรัฐรัสเซียและภาษาประจำแต่ละรัฐ นอกเหนือไปจากนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะของภูมิทัศน์ท้องถิ่นเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมในแต่ละรัฐ

สาธารณรัฐ ตราแผ่นดิน บทความหลัก ลักษณะเฉพาะ ตราแผ่นดินในปัจจุบัน
รัสเซีย ตราแผ่นดินของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย พืช ข้าวสาลี
ตราแผ่นดินของรัสเซีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ บารอก คาร์ทูช
ยูเครน ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน[1] พืช ข้าวสาลี
ตราแผ่นดินของยูเครน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ บารอก คาร์ทูช
เบียโลรัสเซีย ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย พืช ข้าวสาลี, โคลเวอร์, ปอ
ตราแผ่นดินของเบลารุส
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
อุซเบกิสถาน ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก[1] พืช ข้าวสาลี, ฝ้าย
ตราแผ่นดินของอุซเบกิสถาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
คาซัคสถาน ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัค[2] พืช ข้าวสาลี
ตราแผ่นดินของคาซัคสถาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
จอร์เจีย ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย พืช ข้าวสาลี, องุ่น
ตราแผ่นดินของจอร์เจีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เทือกเขาคอเคซัส
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ ดาวเจ็ดแฉกในวงได้มาจากตราแผ่นดินในช่วง พ.ศ. 2451 -2455
อาเซอร์ไบจาน ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน[3] พืช ข้าวสาลี, ฝ้าย
ตราแผ่นดินของอาเซอร์ไบจาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม น้ำมัน ปิโตรเลียม
แนวศิลปะ
ลิทัวเนีย ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย[1] พืช ข้าวสาลี, โอ๊ก
ตราแผ่นดินของลิทัวเนีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
มอลเดเวีย ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย[1] พืช ข้าวสาลี, ข้าวโพด, แพร์, องุ่น
ตราแผ่นดินของมอลโดวา
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
ลัตเวีย ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย พืช ข้าวสาลี
ตราแผ่นดินของลัตเวีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ทะเลบอลติก
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
เคอร์กิเซีย ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคีร์กีซ พืช ข้าวสาลี,ฝ้าย
ตราแผ่นดินของคีร์กีซสถาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เทือกเขาเทียนชาน
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ งานเย็บปักถักร้อยแบบชาวคีร์กีซ
ทาจิกิสถาน ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทาจิก[1] พืช ข้าวสาลี,ฝ้าย
ตราแผ่นดินของทาจิกิสถาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
อาร์มีเนีย ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย พืช ข้าวสาลี, องุ่น
ตราแผ่นดินของอาร์มีเนีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ภูเขาอารารัต[4]
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
เติร์กเมนิสถาน ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน Plants ข้าวสาลี,ฝ้าย,องุ่น
ตราแผ่นดินของเติร์กเมนิสถาน
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม น้ำมัน ปิโตรเลียม
แนวศิลปะ gillam, Yomut carpet
เอสโตเนีย ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย[5] พืช ข้าวสาลี, สนเกี๊ยะ, สปรูซ
ตราแผ่นดินของเอสโตเนีย
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ
สาธารณรัฐที่สลายก่อน ปีพ.ศ. 2534
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช
(พ.ศ. 2483-2499)
ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช พืช ข้าวไรย์,เกี๊ยะ
ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐคาเรเลีย
(เขตปกครองตนเองในรัสเชีย)
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ภูมิทัศน์ในคาเรเลีย
อุตสาหกรรม
แนวศิลปะ งานเย็บปักถักร้อยแบบชาวคาเรเลียน
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส
(พ.ศ. 2465-2479)
ตราแผ่นดินของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส Plants ข้าวสาลี, ฝ้าย, ข้าวโพด, ข้าว, องุ่น
ภูมิทัศน์,
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เทือกเขาคอเคซัส
อุตสาหกรรม โรงงาน,อุตสาหกรรมการเจาะน้ำมัน
แนวศิลปะ

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Государственные гербы и флаги республик СССР". sovietthings.webuda.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-12-03. สืบค้นเมื่อ 5 December 2012.
  2. "Kazakhstan in the Soviet Union". crwflags.com. สืบค้นเมื่อ 5 December 2012.
  3. "Coats of arms". azerbaijans.com. สืบค้นเมื่อ 5 December 2012.
  4. "Armenia in the Soviet Union". crwflags.com. สืบค้นเมื่อ 5 December 2012.
  5. "Estonia in the Soviet Union". flags-of-the-world.net. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-30. สืบค้นเมื่อ 5 December 2012.