กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ (สหภาพโซเวียต)

กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ (รัสเซีย: Министерство государственной безопасности СССР, МГБ, MGB) เป็นชื่อของสำนักข่าวกรองแห่งสหภาพโซเวียตจากปี 1946-1953

หนังสือเพื่มเติมแก้ไข

  • "Structure of the KGB USSR". Aventura. ru.